Tlf: 45 53 56 58 91 - ☗ Adresse: Kongevejen 487 B ,2840 Holte - til@rudersdalmurerforretning.dk

RUDERSDAL MURERFORRETNING

 

 

 

Vi har stor ekspertise i badeværelser, herunder
løsninger med terazzo og fliser.

Hos os får du kvalitetsløsninger i et overkommeligt prisleje.

OM OS

Rudersdal Murerforretning aps er startet i 2013 med Murermester Mads Stavnbo ved roret.
Han kan med sine næsten 20 års erfaring som murermester tilbyde stor ekspertise indenfor renovering, om- og tilbygning, nybygning af private boliger, og har et særligt speciale indenfor flise og terrazzo arbejder.
Ligesom han har et stort erfaringsgrundlag indenfor ledelse af erhvervsbyggeri, større og mindre profilbyggerier.

Vores største force er, et faste team af dygtige og kreative folk og dygtige samarbejdspartnere indenfor de øvrige faggrupper.
Vores mål er at udføre arbejde af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.
Vi sætter en ære i at overholde aftaler, og opretholde det gode samarbejde og den gode dialog dermed skabe gode resultater.

Geografisk dækker vi primært Rudersdal herunder Holte, Virum og Birkerød men kommer i hele Storkøbenhavn.

Hvad ønsker du?

Fortæl med få ord hvad du ønsker, og vi vil ringe til op og tage en snak om dine ønsker.

 

Vedligeholdelse og service

Vi tilbyder boligselskaber, ejendomsselskaber, boligforeninger og andelsforeninger fordelagtige serviceaftaler med hurtig responstid og levering af et bredt udbud af løsninger for ejendomme, boliger og udenoms arealer

Vi gennemgår bygningerne sammen, og udarbejder en målrettet renoverings eller vedligeholdelses plan for de næste 2 eller 5 år, således at større vedligeholdelsesskader kan undgås og penge spares.

 

 

Private kunder

I det privat hjem har vi store ekspertise indenfor adskillige områder. Er der et punkt du ikke kan finde på listen, så tøv ikke med at kontakte os, for vi kan med stor sandsynlighed hjælpe dig.

– Udbedring af forsikringsskader

– Rådgivning og vejledning i både store og små byggeprojekter

– Renovering af badeværelser og køkkener.

– Terrazzo i alle farver

– Ombygning eller tilbygning

– Udformning af friser, buer, mønster og dekorationer i murværk

– Omkonstruktion af rum og de bærende elementer i forbindelse med ombygning.

– Udbygning/udgravning af kældre, kloakering og dræn

– Implementering af nedgravede af vinkældre

– Renovering af tag samt understrygning

– Facaderenoveringer

– Frostspræng murværk, skorstene og hegnsmure

– Pudsning og filtsning af facader, trapper og sokler

– Efterisolering, herunder opsætning af Rockwools, facade batts

– Flisereparationer

– Lukning af huller i murværk og sokler

– Belægning af udenoms arealer

– Hegnsmure og havemure

Flisearbejde

Vi er specialister i flisearbejde

Terrezzo

Terrazzo I alle farver

Renovering

Renovering indvendigt og udvendigt

Ombygning

Ombygning, tilbygning og nybyggeri

Forsikringsskader

Vi tilbyder hjælp ved forsikringsskader

n

Hegnsmure og havemure

Vi laver også hegnsmure og havemure

Flisereparationer

Vi tilbyder hjælp ved reparation af fliser

Rådgivning

Rådgivning og vejledning i både store og små byggeprojekter

 

CASE

Totalrenovering af Baldersbo

På Gl. Skolevej i Ballerup skulle Rudersdal murerforretning lave en gennemgribende renoveringer for at få de gamle lejligheder gjort tidsvarende. Tag et kig på videoen og oplev hvordan vi har grebet opgaven an, samt hvilke tanker formanden for afdelingsbestyrelsen har om byggeriet i Ballerup.

Erhverskunder

Hvad kan vi tilbyde vores erhvervskunder?

For erhvervskunder kan vi tilbyde ekspertise indenfor både større og mindre byggeri, samt vedligeholdes og servicering, samt rådgivning, vejledning og projektstyring på både store og små projekter.

Læs mere

– Entrepriseopgaver indenfor;

 • Murerarbejde
 • Betonarbejde
 • Belægningsarbejder
 • Kloakarbejder
 • Flise og terrazzo arbejder

Herunder;

 • Udbedring af forsikringsskader
 • Ombygning eller tilbygning
 • Udformning af friser, buer, mønster og dekorationer i murværk
 • Omkonstruktion af rum og de bærende elementer i forbindelse med ombygning.
 • Udbygning/udgravning af kældre, kloakering og dræn
 • Implementering af nedgravede af vinkældre
 • Renovering af tag samt understrygning
 • Facade renoveringer
 • Frostspræng murværk, skorstene og hegnsmure
 • Pudsning og filtsning af facader, trapper og sokler
 • Efterisolering, herunder opsætning af Rockwools, facade batts
 • Flisereparationer
 • Lukning af huller i murværk og sokler
 • Belægning af udenoms arealer
 • Hegnsmure og havemure
 • Diverse småreparationer ….. og meget meget mere

53 56 58 91

Telefon

Kontakt os

Det ville glæde os at modtage en besked fra dig, om så det er et spørgsmål, en opgave eller blot ris eller ros. Send os endelig en besked.

Vi deltog i “Vækst med social bundlinje”

Målet med deltagelsen i den sociale kapitalfonds initiativ “Vækst med social bundlinje” var at hjælpe virksomhederne med at skabe vækst og samtidig flere arbejdspladser for udsatte ledige.

Initiativet ‘Vækst med social bundlinje – Payment by Results’ har netop påbegyndt et intensivt forløb for ti udvalgte virksomheder, heraf er to fra Rudersdal Kommune. Målet er at hjælpe virksomhederne med at skabe vækst og samtidig flere arbejdspladser for udsatte ledige.

To virksomheder fra Rudersdal Kommune sidder i disse dage på skolebænken i forbindelse med den første af i alt tre ‘camps’ inden for rammerne af initiativet ‘Vækst med social bundlinje – Payment by Results’. Den vil blive fulgt op med yderligere en camp i december og en i februar næste år. Dagene på skolebænken skal – i samspil med konkret sparring fra et team af forretningsudviklere og erfarne erhvervsfolk gennem de næste seks måneder – hjælpe de udvalgte virksomheder til yderligere vækst. På den lidt længere bane skal væksten også sikre dem mulighed for at kunne ansætte flere medarbejdere.

Målet med initiativet er at skabe vækst hos små og mellemstore virksomheder. En vækst som fører til flere arbejdspladser for udsatte ledige. Cirka en tredjedel af små og mellemstore virksomheder tager allerede i dag et lokalt socialt ansvar. Antagelsen er, at endnu flere vil gøre dette, hvis det kan kombineres med god forretning. Vækst med social bundlinje er målrettet de virksomheder, som gerne vil vokse – og samtidig skabe nye muligheder for udsatte mennesker.

To virksomheder parat til vækst
De to udvalgte Rudersdal-virksomheder er Tømrer- og Snedkerfirmaet Poul Hvidtved Aps fra Birkerød og Rudersdal Murerforretning Aps fra Holte. Fælles for de to er, at de både i forhold til omsætning og antal medarbejdere lever op til Den Sociale Kapitalfonds krav om at have en omsætning på mindst ti mio. kroner årligt og beskæftige mere end ti fuldtidsansatte. Ligeledes har Den Sociale Kapitalfond vurderet, at begge virksomheder ledelsesmæssigt vil kunne drage nytte af og prioritere det intensive udviklingsforløb, og fonden har vurderet, at virksomhederne har et særligt socialt potentiale.

Borgmester Jens Ive, formand for Erhvervs- og Vækstrådet i Rudersdal Kommune, siger: “Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd har valgt at gå ind i dette projekt med en positiv forventning om, at det kan hjælpe de udvalgte virksomheder til vækst og at der samtidig bliver flere arbejdspladser for nogle af kommunens udsatte. Vi skal hele tiden prøve ny veje og lade os inspirere, og jeg er meget spændt på at høre, hvilke erfaringer vi som kommune og de to Rudersdal-virksomheder tager med sig hjem.”

Erfaringer at bygge på
Initiativet hviler på Den Sociale Kapitalfonds erfaringer, resultater og metodikker fra hhv. Det Sociale Vækstprogram og Social StartUp, hvor vækst hos de 52 deltagende virksomheder blev fundamentet for etablering af nye jobs, praktik og uddannelsespladser til udsatte. En vækst der blev skabt via intensiv og individuel forretningsudvikling i sociale acceleratorprogrammer. I alt har Den Sociale Kapitalfond skabt mere end 720 job og opkvalificeringsforløb.

Projektet tester om de kommunale besparelser, ved at få udsatte mennesker i beskæftigelse, kan være med til at finansiere vækstindsatsen via en såkaldt “Payment by Results” mekanisme. Dermed kombinerer projektet på en ny måde beskæftigelses- og erhvervsfremmeindsatsen i kommunerne. Projektet arbejder endvidere mod at formulere konkrete anbefalinger til hvordan Payment by Results kan kobles til nye finansieringsmuligheder som sociale obligationer (Social Impact Bonds), hvor nye finansieringssamarbejdspartnere kan træde ind på området.

‘Vækst med social bundlinje – Payment by Results’, har netop afsluttet den første runde med ti virksomheder fra hhv. Kolding, Herning og Ikast-Brande Kommuner. De foreløbige resultater herfra tegner lovende. De to Rudersdal-virksomheder deltager i anden runde, der netop er startet og løber frem til marts 2018 efterfulgt af et seks måneders opfølgningsforløb.

Baggrund

Udfordring
Over 460.000 udsatte danskere er i disse år uden for arbejdsmarkedet og mellem 7-8 procent af en ungdomsårgang kommer hverken i job eller i uddannelse. Det har store omkostninger for den enkelte og for det danske velfærdssamfund.

Om projektet
Projektet ‘Vækst med social bundlinje – Payment by Results’ er et partnerskab mellem Den Sociale Kapitalfond i samarbejde med TrygFonden, Bikubenfonden, Tuborgfondet og Markedsmodningsfonden under Erhvervsministeriet samt otte kommuner: Foreløbigt deltager Frederiksberg, Gladsaxe, Herning, Ikast-Brande, Kolding og Rudersdal. Projektet er udviklet i samarbejde med kommuner, EY og Accura.

Formålet er at få flere udsatte mennesker ind i arbejdsfællesskabet og bane vejen for nye og bæredygtige betalings- og finansieringsmekanismer af velfærdsydelser i Danmark. Partnerskabet bygger på Den Sociale Kapitalfonds erfaringer med at gennemføre målrettede sociale vækstprogrammer for indtil videre 52 sociale virksomheder.

Om metoden Payment by Results (PbR) og Sociale obligationer (SIBs)
Overalt i verden ser nye former for sociale investeringer og sociale forretningsmodeller i hastig vækst. En af modellerne, som særligt vinder frem, er Payment by Results (PbR). Det unikke i denne model er, at en opdragsgiver, fx det offentlige, indgår en aftale med en aktør om at udføre en given service eller indsats, hvor betalingen til aktøren er baseret på aktørens resultater og ikke på aktørens aktiviteter. Fordelen er, at det offentlige derved udelukkende betaler for den opnåede effekt.

PbR modeller udbredes i disse år i stadig flere lande, fordi de kan lette en del af det pres, som hviler på det moderne velfærdssystem og samtidig sikre, at det offentlige mindsker sin risiko og opnår value for money.

PbR modellerne er endvidere grundlaget for at eksterne partnere – fx fonde eller pensionskasser – kan investere i sociale indsatser via såkaldte “Social Impact Bonds” (SIBs). det første af sin art i Danmark.

Om Den Sociale Kapitalfond
Den Sociale Kapitalfond er etableret af TrygFonden på initiativ af direktør Lars Jannick Johansen i 2011. Den Sociale Kapitalfond er Danmarks første sociale investeringsfond. Den anvender donerede og bevilligerede midler til at investere kapital og kompetencer i sociale virksomheder, der giver mennesker i en udsat situation mulighed for at realisere deres potentiale. Alle afkast geninvesteres. Fonden fokuserer særligt på at hjælpe danske virksomheder med at forene social og forretningsmæssig succes og skabe vækst, der giver nye muligheder for at udsatte mennesker med fysiske, psykiske eller sociale barrierer for at deltage på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet, i form af bl.a. beskæftigelse samt opkvalificerings- og uddannelsesmuligheder på et økonomisk bæredygtigt grundlag. EY, Accura og Accenture er fondens kompetencepartnere.

Læs mere på www.densocialekapitalfond.dk